در حال بارگزاری
حذف لودینگ

کمک های نقدی

کمک های نقدی
شما نیکوکاران عزیز میتوانید برای کمک نقدی به موسسه از شماره حساب های زیر استفاده نمایید

شماره حساب بانک تجارت :۳۶۹۲۶۳۱۷
شماره کارت بانک تجارت:۳۴۸۶-۰۰۵۲-۸۳۷۰-۵۸۵۹

شماره حساب بانک سپه:۱۲۴۵۳۳۳۳۳۳۳۰۱
شماره کارت بانک سپه:۵۳۸۹-۲۱۶۷-۱۰۱۱-۵۸۹۲

شماره حساب بانک سرمایه:
شماره کارت بانک سرمایه:

کد پرداخت آنلاین مهربانی :#۹۸۹۸۹۸*۴*۷۳۳*
مراجعه حضوری

اشتراک گذاری :
free hit counter