آلبوم تصاویر بازدید شهردار منطقه 4 تهران و اعضای شورای شهر از مرکز خیریه وحدت

آلبوم تصاویر بازدید شهردار منطقه 4 تهران و اعضای شورای شهر از مرکز خیریه وحدت

در تاریخ 28 تیرماه 1402 بازدید شهردار منطقه 4 تهران و اعضای شورای شهر از مرکز خیریه وحدت صورت پذیرفت. در این روز، ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی خانم دکتر معدنی، به همراه رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست آقای دکتر پیرهادی، و خدمات شهری و ریاست کمیسیون نظارت حقوقی شورای شهر خانم دکتر سلیمانی، به همراه شهردار منطقه چهار دکتر کمالی زاده و معاونین ایشان، از مرکز خیریه معلولین ذهنی وحدت بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید که با حضور مدیرعامل مرکز وحدت آقای خانکی و خانم کیان مدیریت مجموعه همراه بود در مورد مشکلات این مرکز و شرایط کار با دختران ساکن این مجموعه صحبت شد و مشکلاتی که این گروه از افراد جامعه و خانواده های ایشان درگیر هستند مطرح شد.

نوشته های مرتبط