خیریه وحدت

مرکز خیریه نگهداری از دختران معلول ذهنی

مرکز خیریه معلولین ذهنی وحدت (دخترانه)، با شماره ثبت 3991 و تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور، از سال 1359 به صورت شبانه‌روزی و حرفه‌آموزی در خدمت دختران عقب‌مانده ذهنی بی‌سرپرست و بدسرپرست بالای چهارده سال بوده است که فعالیت خود را با مدیریت هیئت مدیره و فاقد بودجه مستقل و مستمر (با کمک‌های مردمی خیرین و داوطلبان) آغاز نموده و تا امروز به 186 دختر معلول ذهنی و جسمی، این فرشتگان زمینی، در دو ساختمان به صورت شبانه‌روزی خدمات تخصصی ارائه می‌دهد.

سال سابقه فعالیت (از 1359)
0 +
تعداد دختران تحت پوشش
0 +
ساختمان و شعب فعال
0
دسته اصلی خدمات
0