چشم انداز و بیانیه ماموریت

بیانیه مأموریت وحدت

وحدت، سازمانی است که با انگیزه ای بالا، کمک به همنوع را هدف اصلی خود قرار می دهد،منتشر و بر همین اساس نیز کار خود را آغاز کرد و این خدمت را به معلولان ذهنی دختر بالای ۱۴ سال اختصاص داد تا بتواند با افزایش جذب مشارکت های مردمی، سطح بالاتری از خدمات استاندارد را به این گونه افراد ارائه دهد و با حمایت همه جانبه از آنها درراستای بهبود سلامت و افزایش کیفیت زندگی پرنشاط و همچنین افزایش سلامت روانی این خانواده های آسیب پذیر، گام های موثری بردارد.

این مرکز با تأکید بر افزایش مشارکت های خیرخواهانه مردمی با اطلاع رسانی، مشاوره و ارائه خدمات می کوشد سلامت خانواده و جامعه را ارتقا و بهبود بخشد و این همان مسئولیت ماست؛ کارکنان و داوطلبان وحدت در کنار یکدیگر برای رسیدن به این اهداف تلاش می کنند به یاد آورند که در جامعه، مهربانی را سرلوحه رفتار خود قرار دهیم و این مسئله را هم به یاد می آورد که معلولان ذهنی هم مانند افراد عادی جامعه، حق استفاده از امکانات شهروندی و زندگی سالم را دارند؛ بنابراین وحدت با تکیه بر همین کارکنان باانگیزه و نوآور، هدف هایی همچون بهبود سطح کیفی زندگی معلولان ذهنی، آگاه سازی اجتماع از نیازهای این قشر آسیب پذیر و فرهنگ سازی در جهت رفتار مناسب با این گونه افراد را در مشارکت های خیرخواهانه خود دنبال می کند.

امید است بتوانیم با یاری مردم، در آینده ای نه چندان دور، شعبه های مختلفی را در مکان های مختلف، با کیفیت بالاتری افتتاح کنیم.