اهدای کمک های غیرنقدی

شما یاریگر گرامی می توانید به صورت حضوری خیریه معلولین ذهنی وحدت مراجعه کرده و کمک های نقدی خود را شخصا و مستقیما به بخش جلب مشارکت های مردمی خیریه اهدا نمایید و از کارشناسان مجموعه “رسید دریافت وجه نقد” دریافت نمایید

از شما یاور گرامی خواهشمند است چنانچه قصد  اهداء کالا به این موسسه  را دارید با عنایت به لیست کالاهای موردنیاز کالا را تهیه نمایید و یا از طریق مراجعه حضوری یا تماس اقدام فرمایید.