استند تبریک و تسلیت و قلک

استفاده از قلک های خیریه وحدت این فرصت را برای شما فراهم می آورد که هم در محیط کار و هم در محل زندگی خود، به‌طور روزانه حتی برای اظهار سپاس از خداوند، مبالغی را به‌عنوان کمک به نیازمندان در نظر بگیرید.