دندانپزشکی و امور درمانی

خدمات دندانپزشکی برای دختران معلولین ذهنی توسط دندانپزشکان متخصص وآگاه به مسائل دهان و دندان معلولین در این مرکز ارائه می گردد. و این خدمات در بخش کلینیک دندانپزشکی ارائه می شود.

در این بخش دندانپزشکان متخصص با استفاده از تجهیزات موجود در کلینیک مرکز، با کنترل دوره‌ای به درمان مشکلات دهان و دندان مددجویان می‌پردازند.