خدمات شبانه روزی و نگهداری از معلولین ذهنی

مرکز خیریه معلولین ذهنی وحدت:این مرکز یکی از با سابقه ترین مراکز خیریه مرتبط با حوزه توانبخشی معلولین ذهنی در محدوده منطقه ۴ می باشد که از سال ۱۳۵۹ با هدف نگهداری شبانه روزی از دختران توانخواه بالای چهارده سال با عارضه ی معلولیت ذهنی و جسمی فعالیت خود را آغاز نموده است این مرکز بنیادی انسانی است بر پایه نیات خیر و مساعدت های نقدی و غیر نقدی مردم نیکوکار،غیردولتی و مردمی که با همکاری پزشکان و مربیان خیر در بخش های فیزیوتراپی، کاردرمانی ، دندانپزشکی و آموزش (برای مددجویان آموزش پذیر) خدمات تخصصی به این عزیزان را ارائه می دهد. در راستای گسترش خدمات نگهداری به جمع بیشتری از معلولین کم توان ذهنی از اقشار کم درآمد جامعه ساختمان شماره۲ مرکز خیریه وحدت در سایه عنایت پروردگار متعال و همت و یاری خیرین گرانقدر ، احداث گردید که هم اکنون این مرکز فعالیت خود را در حیطه امور توانبخشی با ظرفیت پذیرش ۲۰۰ نفر برای ارائه خدمات به مددجویان کم توان ذهنی دختر می باشد.موسسه خیریه وحدت دارنده مجوز فعالیت از اداره کل بهزیستی تهران با توکل به خدا و استعانت از الطاف الهی و با تلاش و همیاری جمعی از پایه گزاران و نیکوکاران فعالیت خود را با هدف حمایت از دختران معلول ذهنی بالای ۱۴ سال اکثراٌ بی سرپرست و بدسرپرست از سال ۱۳۶۱آغاز کرده است ؛این موسسه به صورت هیئت امنائی که توسط جمعی از بنیانگزاران موسسه معتمدین و خیرین مدیریت می گردد.
موسسه وحدت نهادی خیریه ای و غیر دولتی است که بخش حداکثری هزینه های آن توسط افراد نیکوکار تامین می شود.
دیار ما از دیر باز خاستگاه عارفان و سخاوتمندان بسیاری بوده که حاتم وار کرامت نعمت خدادادی خویش را با بی خانمان خالی سفره تقسیم کرده و هستی خود را صرف خدمت به نیازمندان نموده اند

اهداف موسسه به شرح موارد ذیل انجام می پذیرد :
۱- آموزش و توانبخشی معلولین ذهنی که از نظر ذهنی نیاز به خدمات آموزشی ، توانبخشی ، رفاهی و نگهداری به صورت شبانه یا روزانه دارند.
۲- همیاری و مشارکت مادی و معنوی مردم در جهت حمایت از افراد معلول.
۳- تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی خدمات با رعایت موازین کامل بهداشتی و ایمنی کار و استانداردهای سازمان بهزیستی کشور.
۴- توسعه و تجهیز امکانات لازم خدمات نگهداری و توانبخشی برابر با استانداردهای مورد تائید سازمان بهزیستی کشور با بهره گیری از نظارت کارشناسان متخصص با رعایت اهداف و سیاست های سازمان بهزیستی کشور.
۵- ایجاد امکانات لازم در جهت مشاوره و راهنمائی خانواده های معلولین تحت پوشش.