فیزیوتراپی و توانبخشی

امروزه بسیاری از اختلالات روانی و عصبی، عضلانی و اسکلتی با استفاده از تجهیزات مکانیکی و جریان های الکتریکی، مانورهای دستی، تمرینات ورزشی و عوامل فیزیکی قابل درمان است. فیزیوتراپی در مرکز خیریه معلولین ذهنی وحدت بخشی از سیستم پزشکی است که هدف آن پیشگیری از بیماری ها، درمان، توانبخشی و بالا بردن سطح سلامت است و ارتقاء عملکرد جسمانی بدن بیمار را با توجه به سیستم های مختلف بدن مستقیم و یا غیرمستقیم بهبود می بخشد.

تغییرات فیوزیولوژیک بدن مانند کاهش عضلات، افزایش چربی ذخیره بدن، افزایش ضعف عضلانی و کاهش سلامت قلبی از جمله مواردی است که در روند پیری به وجود می آید و این موارد را می توان با ورزش های منظم و فیزیوتوراپی بهبود بخشید.

بخش فیزیوتراپی این مرکز مجهز به وسایل و تجهیزات مورد نیاز معلولین ذهنی می‌باشد. در این بخش از طریق به کارگیری تمرینات جسمانی و استفاده از عوامل فیزیکی مانند نور ،گرما و صوت، جهت افزایش قدرت عضلانی و دامنه حرکت مفاصل به تعادل و هماهنگی حرکت‌های معلولین کمک می‌شود.