حرفه آموزی و آموزش

حرفه آموزی و آموزش دختران معلول ذهنی
درصد چشمگیری از انسان های متولد شده ، بر اثر عواملی گوناگون (چون عوامل ارثی، عوامل دوره بارداری مادر، اشکالات موقع تولد و یا بروز بیماری‌ها و حوادث اولین سالهای طفولیت) دچار نقیصه‌هایی از نظر ذهنی و جسمی می‌گردند که این نقیصه یا معلولیت، گاه به علت فقدان راه حل درمانی مناسب، در تمام سنین و تا آخر عمر این‌گونه افراد، با آنان همراه می‌باشد.

علیرغم برنامه های گسترده ای که در امر پیشگیری از معلولیت، در سطوح گوناگون در جوامع مختلف اجرا می‌گردد، متأسفانه گوئی هیچگاه نباید منتظر ریشه کن شدن بروز این‌گونه نقیصه ها در ابناء بشر بود، و یا حداقل اینکه تاکنون قدمی اساسی در این راه برداشته نشده. به همین جهت به منظور کاهش مشکلات در رابطه با بروز نقیصه های جسمی و ذهنی، معمولاً در هر جامعه به دو اقدام اساسی می‌پردازند. قدم اول، سعی و کوشش هرچه بیشتر هرچه بیشتر در امر پیشگیری از معلولیت و جلوگیری از بروز نقایص ذهنی و جسمی، و قدم دوم، ایجاد امکانات لازم رفاهی و آموزشی که در خدمت معلولان است.

ایجاد امکانات رفاهی آموزشی و حرفه آموزی مناسب در اقصی نقاط کشور جهت ارائه خدمت به معلولین باید باشد ، تا کلیه معلولین و نیازمندان به امر توان بخشی بتوانند با برخورداری از شرایط مساوی امکانات، تا حد ممکن از بند معلولیت رسته، به خودکفایی و زندگی مستقل نائل آیندو ما در مرکز خیریه وحدت تمام تلاش خود را می کنیم تا این مهم را فراهم آوریم.