اهدای کمک های نقدی به خیریه (پرداخت آنلاین)

نیکوکار گرامی، از اینکه از مرکز خیریه معلولین ذهنی وحدت حمایت می کنید از شما سپاسگزاریم.

پرداخت آنلاین

جهت پرداخت کمک های نقدی خود به صورت آنلاین، لطفا مبلغ موردنظر خودتان را از طریق فرم واریز فرمائید.

  واریز به حساب

  شما نیکوکاران عزیز می‌توانید برای واریز کمک‌های نقدی خود از شماره حساب های زیر استفاده نمایید:

  شماره حساب: ۱۲۴۵۳۳۳۳۳۳۳۰۱

  شماره کارت: ۵۳۸۹-۲۱۶۷-۱۰۱۱-۵۸۹۲

  به نام مرکز خیریه وحدت

  شماره حساب: ۳۶۹۲۶۳۱۷

  شماره کارت: ۳۴۸۶-۰۰۵۲-۸۳۷۰-۵۸۵۹

  به نام مرکز خیریه وحدت

  در صورتی که از طریق فرم بالا موفق به پرداخت نشدید، از فرم زیر استفاده نمایید.

  پرداخت آنلاین

  (فرم دوم)​

  جهت پرداخت کمک های نقدی خود به صورت آنلاین، لطفا مبلغ موردنظر خودتان را از طریق فرم واریز فرمائید.

  تومان